Lista od 31 do 40 z wszystkich 638 z wszystkich wpisów

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego dotycząca nieodpłatnego przekazania żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Turek - do pobrania w pliku poniżej

Czytaj więcej
Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 14 lipca 2020 r.

Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 14 lipca 2020 r.

Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3...

Czytaj więcej
Powszechny Spis Rolny

Powszechny Spis Rolny

1 września 2020 r. w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny, którym objęte są gospodarstwa rolne rolników indywidualnych, a także te użytkowane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej....

Czytaj więcej
Projekt YOUNGSTER PLUS w Gminie Turek

Projekt YOUNGSTER PLUS w Gminie Turek

W roku szkolnym 2019/20 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie zrealizowany został ogólnopolski program „YOUNGSTER PLUS”. Celem przedsięwzięcia, dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej...

Czytaj więcej

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU 500+

Czytaj więcej

INFORMACJA - TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W GOPS W TURKU

Czytaj więcej
GŁOSUJMY BEZPIECZNIE

GŁOSUJMY BEZPIECZNIE

Czytaj więcej
Komputery dla szkół

Komputery dla szkół

Gmina Turek otrzymała 70.000 zł na zakup sprzętu komputerowego ułatwiającego realizację zdalnego nauczania. W dniu 25 maja br. Gmina Turek podpisała umowę o powierzenie grantu nr 2789/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata...

Czytaj więcej
Powszechny Spis Rolny 2020 - informacja o otwartym i konkurencyjnym...

Powszechny Spis Rolny 2020 - informacja o otwartym i konkurencyjnym...

Wójt Gminy Turek - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych. Szczegółowe informacje o naborze na kandydatów na rachmistrzów terenowych...

Czytaj więcej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na...

OKZ-OK.524.1.2020 Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Turek otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności...

Czytaj więcej