Z życia gminy

Bal karnawałowy

Więcej

W piątek 7 lutego 2020 roku w Świetlicy Wiejskiej w Kowalach Księżych odbył się bal karnawałowy dla dzieci i młodzieży z gminy Turek. Na wszystkie dzieci czekał słodki poczęstunek oraz mnóstwo dobrej zabawy. W programie przewidziano delegację animatorów, zabawy taneczno...

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Więcej

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1840 ze zm.) zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na obszarze Gminy Turek, których statutowym celem działania...

Ulga dla dzieci i młodzieży korzystających z basenu podczas ferii

Więcej

Zachęcamy do tego by dzieci i młodzież, uczęszczająca do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zamieszkała na terenie naszej gminy skorzystała podczas ferii zimowych (od 27 stycznia do 7 lutego 2020 roku) z ulgi na basen w Turku. Koszt biletu po zniżce wynosi 4 zł. Ulga obowiązuje...

PLATFORMA KOMUNIKACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TUREK

Więcej

Szybkie i wygodne załatwianie spraw urzędowych Urząd Gminy TUREK ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, tel.: 63279 40 60, e-mail: ug@gmina.turek.pl, www.gmina.turek.pl, eurzad.gmina.turek.pl Szybkie i wygodne załatwienie spraw urzędowych? Tak, w...

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Więcej

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu tureckiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku wzywa posiadaczy drobiu do zgłoszenia sołtysom miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki. Szczegóły w...

ZAPRASZAMY NA BAL KARNAWAŁOWY

Więcej

Wójt Gminy Turek oraz Wiejskie Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych serdecznie zapraszają dzieci i młodzież z terenu Gminy Turek na który odbędzie się 7 lutego 2020 r. w godzinach od 17:00 do 20:00 w świetlicy wiejskiej (sala OSP) w Kowalach Księżych.

Środki PFRON bez wychodzenia z domu

Więcej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 1 stycznia 2020 roku umożliwił osobom niepełnosprawnym składanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą...

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie...

Więcej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, że na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na początku stycznia w 2020 r. stwierdzono pierwsze ogniska wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków ( HPAY ) podtypu H5N8 Grypa została potwierdzona na terenie 2 województw: 1....

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO W...

Więcej

Zasady zwrotu podatku akcyzowego: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. - w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. ( I okres wypłaty) należy złożyć odpowiedni wniosek do...

Przedkładanie informacji o wyrobach zawierających azbest

Więcej

MIESZKAŃCY GMINY TUREK Zgodnie z art. 162 ust. 4i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.z 2019 r., poz. 1396 ze zm.), wszyscy wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska zobowiązani są do dokumentowania rodzaju,...