ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO W 2019 roku.

 

Zasady zwrotu podatku akcyzowego:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

- w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. ( I okres wypłaty) należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Turek ( parter – centrum informacji) wraz z fakturami lub ich kopiami  , stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. Ponadto posiadacze bydła mogą dodatkowo ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego na bydło, na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Przy składaniu wypełnionego wniosku oprócz faktur należy złożyć pismo z Powiatowego Biura ARiMR o liczbie DJP oraz mieć przy sobie dowód osobisty, NIP, nr konta bankowego, nakaz podatkowy oraz ewentualnie umowy dzierżawy.

- w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. ( II okres wypłaty) należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Turek (centrum informacji i obsługi) wraz z fakturami lub ich kopiami  , stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 r. Ponadto posiadacze bydła mogą dodatkowo ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego na bydło, na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Przy składaniu wypełnionego wniosku oprócz faktur należy złożyć pismo z Powiatowego Biura ARiMR o liczbie DJP oraz mieć przy sobie dowód osobisty, NIP, nr konta bankowego, nakaz podatkowy oraz ewentualnie umowy dzierżawy.

Limit roczny zwrotu podatku akcyzowego rolnikowi ustala się następująco:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1  – 30 kwietnia 2019 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2019 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Kwota zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2019 roku wynosi 1,00 zł

 

wersja do druku

Pliki do pobrania