Wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy

 


Wójt Gminy Turek informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem suszy rolniczej.


Wypełnione wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy w Turku - Punkt Obsługi Interesanta w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2019 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Druki  wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Turek w Punkcie Obsługi Interesanta, u sołtysa oraz na stronie internetowej www.gmina.turek.pl.

AKTUALNIE BRAK JEST INFORMACJI O JAKIEJKOLWIEK FORMIE POMOCY W PRZEDMIOTOWEJ SPRAWIE.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

wersja do druku

Pliki do pobrania