Świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy 2019/2021

Wójt Gminy Turek informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019r. (Dz. U. z 2019r., poz. 924), od dnia 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę .     

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

  1. od 1 lipca 2019r. on–line za pośrednictwem bankowości elektronicznej, empatii (www.empatia.mrpips.gov.pl), ePUAP, PUE ZUS;
  2. od 1 sierpnia 2019r. on-line lub tradycyjnie w formie papierowej w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku, pokój nr 5.

 

WAŻNE!!! Złożenie wniosku do końca września 2019r. gwarantuje wypłatę świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko od lipca 2019r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego nie zostało przyznane decyzją na okres zasiłkowy 2018/2019.

Istotne zmiany w ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego:

  • świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019r. przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane w rodzinie;
  • w przypadku urodzenia się dziecka – złożenie wniosku w okresie 3 m-cy od dnia urodzenia dziecka gwarantuje wypłatę  świadczenia wychowawczego odpowiednio od dnia narodzin dziecka;
  • w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane – aby zachować ciągłość świadczenia, rodzic który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 m-cy od dnia śmierci drugiego rodzica;
  • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje pomimo nie ustalenia na rzecz dziecka od drugiego rodzica alimentów.

Osoby, które złożą wnioski do 31 sierpnia 2019r. będą miały wypłacone świadczenie wychowawcze do 31 października 2019r., natomiast osoby, które złożą wnioski od 01 września do 30 września 2019r. świadczenia wychowawczego będą miały wypłacone do 30 listopada 2019r. z wyrównaniem za miesiąc październik.

Wnioskodawca samodzielnie wypełnia wniosek. Prosimy o poprawne i kompletne wypełnianie wniosków. W przypadku nieprawidłowego wypełnionego wniosku, wnioskodawca będzie wezwany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Druki wniosków w „Programie 500+" będą do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku po 28 lipca 2019 r. , istnieje również możliwość samodzielnego wydrukowania wniosku, pobierając go w wersji elektronicznej ze strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

Więcej aktualnych informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

wersja do druku