Bezpłatne szkolenia z kompetencji cyfrowych w Gminie Turek

Gmina Turek realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na jego realizację Gmina Turek pozyskała kwotę 49 440 zł. Operatorem projektu jest Fundacja Promocji Gmin Polskich.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego poprzez realizację ośmiu szkoleń w gminie Turek z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych dla blisko stu osób.

Celem szkolenia jest zwiększenie praktycznych umiejętności poruszania się w sieci, poszerzenie kompetencji w zakresie korzystania z kultury czy zasobów edukacyjnych w Internecie. Zwiększenie wiedzy na temat m.in. bezpieczeństwa, sieci społecznościowych, e-finansów czy e-administracji wzmocni pozycję kursantów nie tylko na rynku pracy, ale i w życiu codziennym.

Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, wykorzystania możliwości jakie daje Profil Zaufany, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+).

Dzięki szkoleniom Gmina Turek wesprze mieszkańców w drodze do pozyskania praktycznych umiejętności sprawnego wykorzystywania możliwości jakie daje Internet. Pokaże, jak funkcjonuje e-administracja, social media, jak załatwiać codzienne sprawy w sieci i kontaktować się za pomocą Internetu oraz jak chronić dzieci przed niepożądanymi treściami.

Planujemy przeprowadzić szkolenia z następujących obszarów tematycznych*:

  • Rodzic w Internecie
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Rolnik w sieci
  • Mój biznes w sieci
  • Kultura w sieci

* Liczba szkoleń z danego modułu będzie zależała od zadeklarowanego zainteresowania zgłaszających się osób. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Wielość tematów szkoleń sprawia, że każda chętna osoba znajdzie interesujący obszar z którego będzie mogła zdobyć lub pogłębić swoją wiedzę. 

Dla kogo szkolenia?

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe kryteria:

  • mają ukończone 25 lat
  • mieszkają w województwie wielkopolskim
  • nie uczestniczyły w innym szkoleniu z podniesienia kompetencji cyfrowych organizowanych przez inne gminy z naboru POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17

Jak będą wyglądały szkolenia?

Uczestnicy będą pracować w małych (12 osobowych grupach) na nowym, specjalnie zakupionym na ten cel sprzęcie komputerowym, otrzymają materiały szkoleniowe, a po zakończonym kursie - certyfikat jego ukończenia. Będą mieć zapewniony catering kawowy oraz obiad. Sprzęt komputerowy po zakończeniu szkoleń zostanie przekazany do jednej z gminnych szkół.    

Szkolenie odbędzie się w formie dwóch spotkań po 8 godzin (w tym: 6 godzin szkoleniowych plus przerwy kawowe i jedna dłuższa przerwa obiadowa).  

Szkolenia odbywać się będą w weekendy. Ich organizacja planowana jest na zasadzie: sobota w jednym tygodniu, niedziela w kolejnym lub niedziela w jednym tygodniu, sobota w kolejnym.  

Jeden kursant może wziąć udział w jednym szkoleniu organizowanym przez Gminę Turek.

Szkolenia będą dostosowywane do poziomu wiedzy i umiejętności uczestników.  

Rekrutacja uczestników

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu do osiągnięcia limitu miejsc. Planujemy zakończenie cyklu szkoleń do końca listopada br.

Zapisy i informacje na temat szkoleń w Referacie Oświaty, Kultury i Zdrowia, pok. nr 18, Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, tel. (63) 279 40 81

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest osobisty lub telefoniczny kontakt z pracownikami Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia UG w Turku, a następnie wypełnienie deklaracji udziału w projekcie i danych uczestnika (dokumenty do wglądu na stronie www.gmina.turek.pl).

Planowane terminy najbliższych dwudniowych szkoleń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słodkowie:

Rodzic w Internecie: 20.07 i 28.07

Kultura w sieci: 21.07 i 27.07

Moje finanse i transakcje w sieci: 03.08 i 11.08

Informacja o terminach, tematach i miejscu kolejnych szkoleń podawana będzie sukcesywnie.

Nasze szkolenia to praktyczna nauka jak wykorzystać Internet w życiu prywatnym i zawodowym. Dlatego serdecznie na nie zapraszamy!

 

wersja do druku

Pliki do pobrania