GŁOSUJMY NA SOŁTYSA - ON PROMUJE NASZĄ GMINĘ

          W dniu 3 sierpnia po raz 24. odbędzie  Wielkopolski Piknik Sołtysów w Sompolnie. Super zabawa, nie zabraknie atrakcji, przede wszystkim na scenie pojawią się gwiazdy. W tym roku Krzysztof Krawczyk oraz zespół Masters. Zespoły redakcyjne „Przeglądu Konińskiego”, „ Echa Turku” i „ Przeglądu Kolskiego”  będą zachęcać do wzięcia udziału w konkursach, a dla ich uczestników przygotowane są już nagrody.

Uwaga. Jak co roku wybierzemy NAJPOPULARNIEJSZEGO SOŁTYSA WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ.

Naszą gminę reprezentuje Jacek Szambelańczyk, sołectwo Pęcherzew, gmina Turek) Zachęcamy do głosowania SMS pod numer 71051 o treści: soltys.9 ( koszt 1,23 z VAT). Szczegółowy regulamin na stronie www.przegladkoninski.pl, w siedzibie organizatora plebiscytu tj. Wydawnictwa Przegląd Koniński z siedzibą w Koninie.

          Jacek Szambelańczyk jest sołtysem od 2015 roku. Jest inicjatorem zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, m.in. służących uzupełnieniu wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pęcherzewie. Organizuje wspólne akcje społeczne, rozrywkowe, np. porządkowanie wsi,  Dzień Dziecka, Dzień Kobiet. Współpracuje z OSP, LGW, KGW.

Z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski dzieci i młodzież z sołectwa zaprezentowały okolicznościową inscenizację. Zorganizowano wycieczkę „Szlakiem Piastowskim”. Wyprawa zaczęła się od Ostrowa Lednickiego poprzez Pola Lednickie, a zakończyła w Gnieźnie. Sołectwo przystąpiło do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Utworzona grupa podczas dwudniowych warsztatów przygotowała strategię dla wsi. Zorganizowano spotkanie pod hasłem „Wiejsko, dietetycznie, historycznie”, które miało na celu propagowanie zasad zdrowego stylu życia. Zorganizowano rodzinną wycieczkę do Wrocławia na Jarmark Bożonarodzeniowy. Zorganizowany został „Wieczór dla Niepodległej”. Odczytano czterowiersze utworzonych przez mieszkańców gminy. Powstało ich sto.

wersja do druku