Stypendium dla uczniów klas VII-VIII

 

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego przez uczniów klas VII i VIII  szkół podstawowych z terenu Gminy Turek, będących w trudnej sytuacji materialnej, pochodzących z rodzin dotkniętych problemami społecznymi, osiągających szczególnie wysokie wyniki w nauce lub wybitnie uzdolnionych w wybranym kierunku.

Minimalna średnia ocen ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium powinna wynosić powyżej 4,75 – przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie ucznia nieprzekraczającym 600,00 zł netto za 2018 rok.

Formularze wniosków o stypendium dostępne są na stronie internetowej Gminy Turek www.gmina.turek.pl, w Urzędzie Gminy Turek (pok. Nr 18) oraz w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek.

Wypełnione formularze wniosków wraz z załącznikami należy, w terminie do 18 września 2019 r., złożyć w Urzędzie Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pok. Nr 18.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Turek, pok. Nr 18 lub pod nr tel. (63) 279-40-81.

 

Przewodniczący Komisji Stypendialnej

/-/ Ireneusz Kolenda

wersja do druku

Pliki do pobrania