Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W miniony czwartek 17 października br. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Turek miała miejsce wyjątkowa uroczystość.

W spotkaniu, organizowanym przez Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczącego Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, wzięła udział kadra pedagogiczna oraz osoby związane z gminną oświatą. 

Niedawno obchodzony Dzień Edukacji Narodowej był doskonałą okazją do spotkania, złożenia życzeń i podziękowań oraz wręczenia nagród Wójta Gminy Turek dla grona pedagogicznego. W tym roku nagrody otrzymali wszyscy dyrektorzy gminnych szkół oraz wyróżnieni nauczyciele, którzy od wielu lat są zaangażowani w opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas organizowanych przez gminę kolonii letnich czy też realizują wiele dodatkowych działań edukacyjnych. Listy gratulacyjne odebrały też nauczycielki, które w sierpniu uzyskały kolejny stopień awansu zawodowego.

Jeszcze raz gratulujemy wyróżnionym osobom a całemu gronu pedagogicznemu życzymy zdrowia, zadowolenia z pracy, pogody i uśmiechu na każdy dzień, mimo wyzwań, które narzuca ciągle reformująca się szkoła. Spełnienia, zarówno zawodowych jak i osobistych, marzeń.

wersja do druku

Dodatkowe zdjęcia