Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Turek w latach 2019-2020

 

 

Przedsięwzięcie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Turek w latach 2019-2020” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

www.wfosgw.poznan.pl

 

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje dofinansowanie:

- demontażu, zabezpieczenia, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest

- zabezpieczenia, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest.

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest podlegających unieszkodliwieniu w latach 2019 - 2020 wynosi 170 Mg.

wersja do druku