Dyżury Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. w gminach członkowskich.

 

 

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. realizować będzie dyżury w gminach członkowskich.

Celem dyżurów jest wsparcie podmiotów i osób fizycznych realizujących projekty finansowane ze środków PROW na lata 2014- 2020 oraz potencjalnych wnioskodawców w zakresie możliwości ubiegania się o wsparcie oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

Informujemy, iż w styczniu 2020 r. zaplanowane są nabory wniosków:

  • w terminie 3-16.01 nabór wniosków o powierzenie grantów w zakresie: Rozwój usług
    w zakresie kultury oraz Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin.
  • w terminie 10-23.01 nabory wniosków w następującym zakresie tematycznym: Podejmowanie działalności gospodarczej, Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych,
    z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk oraz Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

Termin dyżuru w Urzędzie Gminy Turek ul. Ogrodowa4 (sala 29):

06.12.2019 r. (piątek) godz. 8.30- 10.30.

wersja do druku