Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie stwierdzenia pierwszych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków w 2020 r. na terytorium Polski

Powiatowy  Lekarz Weterynarii w Turku informuje, że na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na początku stycznia w 2020 r. stwierdzono pierwsze ogniska wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków ( HPAY ) podtypu H5N8

Grypa została potwierdzona na terenie 2 województw:   

1. województwa lubelskiego - powiat  parczewski  

2. województwo wielkopolskie - powiat ostrowski    

W związku z powyższym PLW przypomina wszystkim  producentom  i hodowcom  drobiu  przyzagrodowego  o zachowanie dużej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bioasekuracji.  

Wszyscy producenci drobiu zobowiązani są do przestrzegania przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 roku (Dz. U. 2017 poz. 722 ) w sprawie  zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Przytoczone powyżej rozporządzenie zobowiązuje między innymi hodowców drobiu do zgłaszania powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc w których utrzymywany jest  drób  lub inne  ptaki.

 

wersja do druku

Pliki do pobrania