„Level Up – wzrost poziomu kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców obszaru LGD T.U.R”

Turkowska Unia Rozwoju wraz z Turecką Izbą Gospodarczą realizuje projekt   „Level Up – wzrost poziomu kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców obszaru LGD T.U.R”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci odbycia kursów komputerowych na różnych poziomach zaawansowania.

 

Dla kogo skierowane jest wsparcie?

- osoby w wieku 25 lat i więcej,

- osoby zamieszkujące na terenie powiatu tureckiego oraz w gminie Kościelec (powiat kolski).

 

Co oferujemy?

- szkolenia zróżnicowane pod kątem tematu i wymiaru:

  1. Moduł podstawowy poziom A  - 60 h,
  2. Moduł średniozaawansowany poziom B – 120 h,
  3. Moduł zaawansowany  poziom C – 160 h,
  4. Moduł podstawowy z elementami bezpieczeństwa w sieci poziom A – 120 h.

- materiały szkoleniowe i podręczniki, certyfikaty,

- lokalizacje w pobliżu miejsca zamieszkania.

 

Zwracamy się z prośbą o udostępnianie informacji poprzez możliwe kanały informacyjne, rozesłanie do jednostek podległych czy działających na terenie gmin stowarzyszeń oraz przekazanie informacji radnym oraz sołtysom.

 

Więcej informacji – 63 289 36 57

wersja do druku