Komunikat Urzędu Gminy Turek

 

KOMUNIKAT

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Polski, apelujemy o ograniczenie wizyt w instytucjach publicznych do niezbędnego minimum.

W miarę możliwości prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Gminy i załatwianie spraw w formie elektronicznej (korzystając m.in. z platform: https://epuap.gov.pl/wps/portal,  https://obywatel.gov.pl/, poczty elektronicznej ug@gmina.turek.pl) lub telefonicznie (wykaz nr telefonów na stronie www.gmina.turek.pl).

Zalecamy, aby wszelkich należnych wpłat finansowych dokonywać przelewem. Wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłatę skarbową oraz inne opłaty należne Gminie Turek można uiszczać przelewem na rachunek bankowy nr 14 8557 0009 0800 0910 2008 0001.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy nr 65  8557 0009  2006  0800  0910  0061. Jednocześnie przypominamy, że wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami za miesiąc marzec i kwiecień powinny zostać uregulowane do 15 kwietnia, można więc taką wpłatę odłożyć w czasie.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – tel. alarmowy 697 777 304 lub w godzinach pracy 63 280 36 82.

Zachęca się również, aby na bieżąco śledzić stronę internetową www.gmina.turek.pl, na której będą zamieszczane aktualne informacje w zakresie zaistniałej sytuacji.


 

wersja do druku