XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PLACÓWKA TERENOWA W TURKU INFORMUJE:


Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XVIII edycję Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii gospodarstwa indywidualne organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Udział w konkursie mogą brać osoby  pełnoletnie  prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).


Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.


Kryteria oceny gospodarstw są następujące:
•    organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa
•    ład  i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
•    stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
•    stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
•     warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
•    wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
•    sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych
•    estetyka gospodarstw,
•    zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2020 roku na stosownym formularzu i złożyć w  Placówce Terenowej KRUS w Turku lub za pośrednictwem poczty.


Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl


Zapraszamy do udziału.

 

wersja do druku

Pliki do pobrania