Kształcenie na odległość w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 10 kwietnia 2020 r.

 

Szczegóły dotyczące kształcenia na odległość  w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

 

Szczególy dotyczace kształcenia na odległość w placówkach oświatowych Gminy Turek znajdą Państwo w dzienniku elekronicznym i na stronach internetowych szkół: 

wersja do druku