Z życia gminy

Informacja o planowanym otwarciu przedszkola, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego

 

Szanowni Rodzice,

w porozumieniu z dyrektorami rozważam otwarcie przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych działających na terenie naszej gminy pod warunkiem spełnienia przez nasze placówki oświatowe wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz po analizie aktualnej sytuacji epidemiologicznej w regionie.

Bezpieczeństwo naszych przedszkolaków i kadry jest najważniejsze dlatego też w chwili obecnej dyrektorzy naszych placówek dostosowują szkoły i przedszkole do wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego. W związku z tym otwarcie naszych palcówek planowane jest nie wcześniej niż od 14 maja i uzależnione jest od spełnienia w tych miejscach wytycznych GIS oraz wyników konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Turku.

 

Z poważaniem,

/-/ Karol Mikołajczyk

Wójt Gminy Turek