Z życia gminy

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY TUREK W SŁODKOWIE OTWARTA PONOWNIE OD 18 MAJA 2020 r.

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych czytelników, w bibliotece obowiązywać będą następujące zasady.

1. Biblioteka w miesiącu maju 2020 r. czynna dla czytelników:

  • Poniedziałek, Czwartek, Piątek - w godz. 8.00-16.00
  • Wtorek  - nieczynna
  • Środa - w godz. 10.00-18.00

(Możliwość uzgodnienia dogodnego terminu wypożyczenia książek!!!)

2. W bibliotece może przebywać jedna osoba (z wyjątkiem rodzica/opiekuna dziecka do lat 13)

3. Pozostałe osoby powinny poczekać na zewnątrz przy zachowaniu bezpiecznej odległości 2 metrów.

4. Preferujemy składanie zamówień telefonicznie (63 2784276) lub za pośrednictwem poczty  e-mail (biblioteka@gmina.turek.pl), bibliotekarz przygotuje książki do odbioru w uzgodnionym terminie, co ograniczy czas kontaktu i przebywania w bibliotece.

5. Czytelnicy mają obowiązek być w maseczce oraz rękawicach jednorazowych.

6. Książki zwrócone do biblioteki  podlegają minimum 3-dniowej kwarantannie.

7. Brak wolnego dostępu do księgozbioru (książki będą podawane przez bibliotekarza).  

8. Bibliotekarz  będzie  wykonywał swoją  pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, zaopatrzony w rękawice jednorazowe oraz przyłbice.                                      

 Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wszystkie powierzchnie ogólnodostępne będą dezynfekowane.

Dyrektor

/-/Kamila Serafińska