TURECKA IZBA GOSPODARCZA PRZYSTĘPUJE DO REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU.: BADANIE I ROZWÓJ LOKALNEGO RYNKU PRACY NA OBSZARZE LGD W ZAKRESIE OPERACJI WŁASNEJ TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU - T.U.R.

 

 

TURECKA IZBA GOSPODARCZA PRZYSTĘPUJE DO REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU.:

BADANIE I ROZWÓJ LOKALNEGO RYNKU PRACY NA OBSZARZE LGD

W ZAKRESIE OPERACJI WŁASNEJ TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU - T.U.R.

 

Operacja przewiduje następujące zadania:

Przeprowadzenie badania ankietowego pośród 20 przedsiębiorców działających
na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju - T.U.R.

Przeprowadzenie 6 szkoleń w zakresie: Korzyści wynikające z zatrudniania osób niepełnosprawnych; przywileje dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne; warsztaty praktyczne z elektronicznego wypełniania dokumentacji w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji;
jak unikać najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu dokumentacji dotyczącej rozliczania dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?

Realizacja działań z zakresu informacji rynku dot. potrzeb rynku pracy, tj. 4 spotkań w szkołach średnich obejmujących następujące zagadnienia: Ścieżka edukacyjna a ścieżka zawodowa; znaczenie kompetencji zawodowych i społecznych; sytuacja na lokalnym rynku pracy;
możliwości uzyskania wsparcia na lokalnym rynku pracy.

Organizacja 2 spotkań partnerów dialogu dot. rynku pracy obejmujących następujące zagadnienia:
cel partnerstwa i skuteczność jego realizacji; rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb rynku pracy; funkcjonowanie partnerstwa i jego wpływ na lokalne środowisko społeczno-gospodarcze i rynek pracy; przykłady dobrych praktyk.

Informacji nt. terminów, miejsc i programu przewidzianych form zadań udzielają pracownicy: Tureckiej Izby Gospodarczej pod nr telefonu 289 18 89 lub mailowo biuro@tig.turek.pl
oraz pracownicy Turkowskiej Unii Rozwoju - T.U.R. pod nr telefonu 63 289 18 89
lub mailowo biuro@lgd-tur.org.pl

Zapraszamy także do śledzenia stron internetowych: www.lgd-tur.org.pl oraz www.tig.turek.pl

 

wersja do druku