Zapraszamy na obchody 81 rocznicy napaści ZSRR na Polskę

Dodatkowe zdjęcia