Z życia gminy

Aplikacja suszowa 2020 jest już dostępna

W dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację, umoliwiającą złożenie wniosku o oszacowanie strat w uprawach rolnych.

 

Aplikacja suszowa 2020 jest już dostępna

Wniosek o oszacowanie strat rolnicy mogą składać za pośrednictwem aplikacji, która dostępna jest pod linkiem https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Do aplikacji można zalogować się poprzez:

  • Profil Zaufany
  • e-dowód
  • stronę banku np. PKO, lub Banku Spółdzielczego (e-Tożsamość)

Po zalogowaniu się należy podać podstawowe dane (imię i nazwisko, numer tel. i adres e-mail).

W kolejnym kroku należy podać dane dostępowe do eWniosku Plus (login i hasło). Następnie nastąpi zalogowanie i import danych z aplikacji eWniosek Plus.

W kolejnych krokach należy zamieścić załączniki takie jak: skan polisy ubezpieczeniowej, a także dokumentację fotograficzną szkód spowodowanych przez suszę. Dokumentacja w formie zdjęć nie jest jednak obowiązkowa.

Kiedy można złożyć wniosek o oszacowanie strat?

Aplikacja suszowa 2020 jest już dostępna, a wniosek można złożyć jeżeli na obszarze prowadzonych upraw rolnych wystąpiła susza zgodnie z definicją określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich:

Kto może zgłosić szkodę spowodowaną przez suszę?

Wniosek o oszacowanie strat może złożyć producent rolny:

  • posiadający numer identyfikacyjny (numer EP) nadany przez ARiMR
  • w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane suszą 
  • będący mikro, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem

W ostatnim kroku zgłaszania strat w uprawach generowany jest protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc np. o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji rolnej.

SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej - wykaz dla gminy Turek dostępny pod linkiem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2020,3027082/

Więcej informacji można znaleźć w Informacjach branżowych MRiRW.

Odpowiedzi na pytania można uzyskać także dzwoniąc na infolinię pod numerami tel: 22 623 17 64, 22 623 16 64