Z życia gminy

Komunikat dotyczący bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy Turek

KOMUNIKAT

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzeniem od 24 października 2020 r. na terenie Polski strefy czerwonej, apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Turek do niezbędnego minimum.

Od wtorku 27 października br. bezpośrednia obsługa mieszkańców w Urzędzie Gminy Turek ulegnie zmianie. Klienci będą przyjmowani w Centrum Informacji i Obsługi. Ponadto pracownicy Urzędu będą udzielać Mieszkankom i Mieszkańcom informacji telefonicznie (wykaz nr telefonów na stronie www.gmina.turek.pl) i mailowo (adres poczty elektronicznej ug@gmina.turek.pl). Zachęcamy również do korzystania z platform: https://obywatel.gov.pl/https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Kasa jest czynna, prosimy jednak o dokonywanie, w miarę możliwości, płatności przelewem. Przypominamy, że wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłatę skarbową oraz inne opłaty należne Gminie Turek można uiszczać przelewem na rachunek bankowy nr 14 8557 0009 0800 0910 2008 0001.

Natomiast opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy nr 65  8557 0009  2006  0800  0910  0061.