Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Turek

Spotkanie w Urzędzie Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas którego Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy w imieniu wspólnoty samorządowej podziękowali wszystkim Pracownikom Oświaty za codzienny wysiłek, pasję oraz entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy w naszych szkołach.

Wręczono nagrody Wójta Gminy za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym za rzetelną realizację zadań statutowych szkoły.

Nagrody otrzymali:
1. Dorota Dytkowicz - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Słodkowie,
2. Beata Jabłońska - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich,
3. Beata Jakubowska - Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Żukach,
4. Joanna Popardowska - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie,
5. Ilona Sylwestrzak - Szkoła Podstawowa im. Józefa Mehoffera w Chlebowie,
6. Anna Szambelańczyk - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Słodkowie,
7. Jerzy Zygmunt - dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słodkowie.


Nauczycielom, którzy uzyskali stopień awansu nauczyciela mianowanego wręczono listy gratulacyjne.


Jeszcze raz życzymy wszystkim Pracownikom Oświaty satysfakcji z wykonywanej pracy oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

wersja do druku

Dodatkowe zdjęcia