XLI Sesja Rady Gminy Turek

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zawiadamiam, że w dniu

18 grudnia 2017 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4,

odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości   Turkowice;
 • w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Słodków Kolonia;
 • w sprawie zmiany Uchwały nr XL/251/17 Rady Gminy Turek w sprawie opłaty targowej na 2018 rok;
 • w sprawie zmiany w budżecie na rok 2017;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027;
 • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2028;
 • w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2.  Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

wersja do druku