XLII Sesja Rady Gminy

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

28 grudnia 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 16:00,

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słodkowie (sala sportowa),

odbędzie się świąteczno-noworoczna XLII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XLII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Informacja Wójta Gminy Turek o działaniach realizowanych w 2017 roku.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie planu pracy Rady Gminy Turek na 2018 rok;
 • w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek na 2018 rok;
 • w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Turek na 2018 rok;

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

wersja do druku