XLVI Sesja Rady Gminy Turek

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

29 maja 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XLVI Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Turek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”;
 • w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze przetargu w miejscowości Warenka;
 • w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2.  Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady

/Ireneusz Kolenda/

 

wersja do druku