XLVIII Sesja Rady Gminy Turek

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

17 lipca 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 13:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XLVIII Sesja Rady Gminy Turek, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
  3. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

                                                                             

 

wersja do druku