Komunikaty i ogłoszenia

Dotacje celowe na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych...

Więcej

Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/130/20 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania Wójt Gminy Turek podaje do publicznej...

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Poznaniu

Więcej

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju, Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że ankieter statystyczny nie będzie odwiedzał gospodarstw domowych i rolnych osobiście na terenie gminy w celu realizacji kwietniowych badań...

Informacje prasowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Więcej

Do pobrania informacje prasowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Ponad 18 tys. wniosków o odroczenie terminu płatności składek.docx ZUS jest gotowy do realizowania tarczy antykryzysowej.docx Pierwsze „trzynastki” trafią...

Informacja prasowa ZUS - Rodzice nadal będą mogli korzystać z...

Więcej

Rodzice nadal będą mogli korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego Rodzice, którzy wykorzystali dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mogą wnioskować o wypłatę tego świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie zostanie rozpatrzone po wejściu w życie znowelizowanych przepisów....

Informacja prasowa ZUS - Świadczenie chorobowe dla osób...

Więcej

Świadczenie chorobowe dla osób powracających z zagranicy Osoby objęte obowiązkową kwarantanną, po przekroczeniu granicy, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe. Aby je uzyskać należy złożyć specjalne oświadczenie - w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny....

Bezpłatne szkolenia na osób bezrobotnych

Więcej

Turecka Izba Gospodarcza wraz z Europejskim Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla osób bezrobotnych w każdym wieku. Oferujemy: • dobór tematu szkolenia do indywidualnych zainteresowań oraz potrzeb •...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY - Budowa lub...

Więcej

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 15/2020 Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w następującym zakresie tematycznym: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY - Rozwój rynków...

Więcej

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 14/2020 Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w następującym zakresie tematycznym: Rozwoju rynków zbytu produktów i...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY - Podejmowanie...

Więcej

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 13/2020 Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w następującym zakresie tematycznym: Podejmowanie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Więcej

Zapraszamy do udziału w projekcie „Inkubator przedsiębiorczości i wysokich kwalifikacji mieszkańców województwa wielkopolskiego”. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest skierowane do: − osób, które utraciły...