Lista od 11 do 20 z wszystkich 375 z wszystkich wpisów

Przedkładanie informacji o wyrobach zawierających azbest

MIESZKAŃCY GMINY TUREK Zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), wszyscy wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska zobowiązani są do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami...

Czytaj więcej
NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Od soboty, 24 października, w całej Polsce obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Cała Polska jest strefą czerwoną Sprawdź zasady:...

Czytaj więcej

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGRANICZEŃ W DOSTĘPIE DO PT KRUS W TURKU

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGRANICZEŃ W DOSTĘPIE DO PT KRUS W TURKU W związku z działaniami profilaktycznymi w zakresie przeciwdziałania wirusa SARS-CoV-2 i panującą sytuacją epidemiczną na terenie kraju, od 26 października 2020 rokudo odwołania, wprowadzamy ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów. W związku z powyższym prosimy o wrzucanie...

Czytaj więcej

Informacja prewencyjna KRUS - Bezpieczna praca jesienią i zimą w...

Czytaj więcej

WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY

Czytaj więcej

Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza pierwszą edycję konkursu dla dzieci rolników narymowankę obezpieczeństwie wgospodarstwie rolnym. W konkursie mogą wziąć udział dzieci wwieku 11-14 lat, którychprzynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników wokresie przyjmowania zgłoszeń doKonkursu. Zadanie...

Czytaj więcej

Informacja prasowa ZUS - Wnioski o dodatek solidarnościowy do końca...

Ponad 10,1 milionów złotych otrzymali dotąd mieszkańcy Wielkopolski w ramach dodatku solidarnościowego. Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku o dodatek, a spełniają kryteria do jego przyznania, mają na to czas tylko w lipcu i sierpniu. Termin składania wniosków o dodatek solidarnościowy upływa 31 sierpnia 2020 r. Wśród...

Czytaj więcej

Informacja prasowa ZUS - Na wizytę w ZUS możesz umówić się przez...

Od 23 lipca br. znowu można elektronicznie zarezerwować wizytę w naszych placówkach przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na PUE ZUS można zarezerwować wizytę w dowolnie wybranej placówce i wybrać dogodny dla siebie dzień i godzinę planowanej wizyty. Wystarczy na swoim profilu PUE w „Panelu Ogólnym” wybrać zakładkę...

Czytaj więcej

Dotacje celowe na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na...

Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/130/20 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania Wójt Gminy Turek podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości złożenia wniosku o udzielenie spółkom wodnym...

Czytaj więcej

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Poznaniu

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju, Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że ankieter statystyczny nie będzie odwiedzał gospodarstw domowych i rolnych osobiście na terenie gminy w celu realizacji kwietniowych badań ankietowych: Badanie aktywności ekonomicznej ludności, Kondycja...

Czytaj więcej