Komunikaty i ogłoszenia

Usuwanie wyrobów zawierających azbest - wnioski dla mieszkańców

Więcej

MIESZKAŃCY GMINY TUREK Wójt Gminy Turek informuje, iż Gmina Turek otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów...

Program "Praca i sukces"

Więcej

Powiatowy Urząd Pracy oferuje wsprace finansowane w ramach programu "Praca i sukces" Szczegóły na plakacie.

Masz Głos startuje z kolejną edycją

Więcej

W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie ibuduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dlarodzin, akcja Masz Głos jest...

Światłowody w Gminie Turek

Więcej

Informacja dotycząca zakupu lasów i gruntów leśnych przez...

Więcej

Informacja: Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017, poz. 788) możemy kupić Twój las lub grunt przeznaczony do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, jeżeli: jesteś właścicielem, jest objęty uproszczonym...

Konkurs "Gdyby Cię nie było ..."

Więcej

Nagraj film przedstawiający postać, która Twoim zdaniem zasługuje na miano lokalnego bohatera. Celem konkursu jest pobudzanie lokalnego patriotyzmu oraz kształtowanie wzorca autorytetu. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu krótkiego filmu przedstawiającego wybraną...

Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

Więcej

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Tureckiego

Więcej

Na terenie Powiatu Tureckiego w 2019 roku funkcjonują 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej PUNKT NR 1 obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu...

Patent na bezpieczne wakacje

Więcej

Patent na bezpieczne wakacje! Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską, słońcem i zabawą. W tym, żeby właśnie tak było pomagamy my – Państwowa Inspekcja Sanitarna. A oto kilka sprawdzonych patentów na bezpieczne wakacje:...

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Więcej