Komunikaty i ogłoszenia

ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO opłaty za gospodarowanie odpadami...

Więcej

ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) nałożono obowiązek wyodrębnienia rachunku...

Komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Turku

Więcej

Inicjatywa Jeremie2

Więcej

Inicjatywa Jeremie2 Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest nową formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji,...

Usuwanie wyrobów zawierających azbest - wnioski dla mieszkańców

Więcej

MIESZKAŃCY GMINY TUREK Wójt Gminy Turek informuje, iż Gmina Turek otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów...

Program "Praca i sukces"

Więcej

Powiatowy Urząd Pracy oferuje wsprace finansowane w ramach programu "Praca i sukces" Szczegóły na plakacie.

Masz Głos startuje z kolejną edycją

Więcej

W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie ibuduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dlarodzin, akcja Masz Głos jest...

Światłowody w Gminie Turek

Więcej

Informacja dotycząca zakupu lasów i gruntów leśnych przez...

Więcej

Informacja: Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017, poz. 788) możemy kupić Twój las lub grunt przeznaczony do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, jeżeli: jesteś właścicielem, jest objęty uproszczonym...

Konkurs "Gdyby Cię nie było ..."

Więcej

Nagraj film przedstawiający postać, która Twoim zdaniem zasługuje na miano lokalnego bohatera. Celem konkursu jest pobudzanie lokalnego patriotyzmu oraz kształtowanie wzorca autorytetu. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu krótkiego filmu przedstawiającego wybraną...

Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

Więcej