Lista od 21 do 30 z wszystkich 366 z wszystkich wpisów

WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi w nowej odsłonie Wspólnie dla wielkopolskiej wsi to cykl spotkań informacyjnych dla rolników i mieszkańców wsi, który organizowany jest już po raz czwarty na terenie województwa wielkopolskiego pod patronem Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka. Szeroki zakres tematyczny skierowany...

Czytaj więcej

Zaproszenie na Forum Rolnicze Powiatu Tureckiego - 21.02.2020 r.

Formum Rolnicze Powiatu Tureckiego, odbędzie się w dniu 21.02.2020 r. o godz. 10:00 w Domu Rolnika, Russocice 22a, 62-710 Władysławów. Szczegoły na plakacie do pobrania.

Czytaj więcej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU TURECKIEGO W 2020 ROKU

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU TURECKIEGO W 2020 ROKU PUNKT NR 1 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I MEDIACJA obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu funkcjonuje w...

Czytaj więcej

Informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Od lutego...

Od lutego zmiany w „małym ZUS” Więcej firm skorzysta z niższych składek na ubezpieczenia społeczne. 1 lutego wchodzą w życie zmiany w „małym ZUS” dla przedsiębiorców, czyli tzw. „mały ZUS plus”. Dotychczas z „małego ZUS” mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny...

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Turek o wszczęciu postępowania

GKI-GO.6220.3.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TUREK o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Czytaj więcej

POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ - WEEKEND ZA PÓŁ CENY

Ruszył nabór partnerów do wiosennej edycji akcji. Zgłoszenia do akcji od obiektów hotelowych, punktów gastronomicznych oraz muzeów i innych lokali usługowych zbierane są do końca stycznia bieżącego roku. Więcej na temat akcji można przeczytać na https://polskazobaczwiecej.pl/

Czytaj więcej

ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO opłaty za gospodarowanie odpadami...

ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) nałożono obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za...

Czytaj więcej

Komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Turku

Czytaj więcej

Inicjatywa Jeremie2

Inicjatywa Jeremie2 Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest nową formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i...

Czytaj więcej

Usuwanie wyrobów zawierających azbest - wnioski dla mieszkańców

MIESZKAŃCY GMINY TUREK Wójt Gminy Turek informuje, iż Gmina Turek otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Turek w latach 2019-2020". Usługa obejmować...

Czytaj więcej