Komunikaty i ogłoszenia

Europejski Tydzień Szczepień „Zapobiegaj. Chroń....

Więcej

W dniach 23-29 kwietnia 2018 r. obchodzimy w Polsce Europejski Tydzień Szczepień pod hasłem „Zapobiegaj. Chroń. Zaszczep”. Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa, ze...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

Więcej

Dotacje celowe na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych...

Więcej

Zgodnie z §8 pkt 2 Uchwały Nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania Wójt Gminy Turek podaje do...

Komunikat Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I

Więcej

Apel o nie spalanie odpadów organicznych!

Więcej

Urząd Gminy w Turku apeluje o nie spalanie traw, liści i innych odpadów organicznych, często mokrych lub wilgotnych. Powoduje to powstawanie bardzo dużej ilości dymu, który jest uciążliwy oraz szkodliwy dla naszego zdrowia i otaczającego nas środowiska Najbardziej...

Równamy szanse – aktywni społecznie i zawodowo

Więcej

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii - dotyczy...

Więcej

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w...

Więcej