Lista od 31 do 40 z wszystkich 375 z wszystkich wpisów

Zaproszenie na Forum Rolnicze Powiatu Tureckiego - 21.02.2020 r.

Formum Rolnicze Powiatu Tureckiego, odbędzie się w dniu 21.02.2020 r. o godz. 10:00 w Domu Rolnika, Russocice 22a, 62-710 Władysławów. Szczegoły na plakacie do pobrania.

Czytaj więcej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU TURECKIEGO W 2020 ROKU

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU TURECKIEGO W 2020 ROKU PUNKT NR 1 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I MEDIACJA obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu funkcjonuje w...

Czytaj więcej

Informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Od lutego...

Od lutego zmiany w „małym ZUS” Więcej firm skorzysta z niższych składek na ubezpieczenia społeczne. 1 lutego wchodzą w życie zmiany w „małym ZUS” dla przedsiębiorców, czyli tzw. „mały ZUS plus”. Dotychczas z „małego ZUS” mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny...

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Turek o wszczęciu postępowania

GKI-GO.6220.3.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TUREK o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Czytaj więcej

POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ - WEEKEND ZA PÓŁ CENY

Ruszył nabór partnerów do wiosennej edycji akcji. Zgłoszenia do akcji od obiektów hotelowych, punktów gastronomicznych oraz muzeów i innych lokali usługowych zbierane są do końca stycznia bieżącego roku. Więcej na temat akcji można przeczytać na https://polskazobaczwiecej.pl/

Czytaj więcej

ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO opłaty za gospodarowanie odpadami...

ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) nałożono obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za...

Czytaj więcej

Komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Turku

Czytaj więcej

Inicjatywa Jeremie2

Inicjatywa Jeremie2 Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest nową formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i...

Czytaj więcej

Usuwanie wyrobów zawierających azbest - wnioski dla mieszkańców

MIESZKAŃCY GMINY TUREK Wójt Gminy Turek informuje, iż Gmina Turek otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Turek w latach 2019-2020". Usługa obejmować...

Czytaj więcej
Program

Program "Praca i sukces"

Powiatowy Urząd Pracy oferuje wsprace finansowane w ramach programu "Praca i sukces" Szczegóły na plakacie.

Czytaj więcej