Komunikaty i ogłoszenia

Przedkładanie informacji o wyrobach zawierających azbest

Więcej

Zgodnie z art. 162 ust. 4i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 799 ze zm.), wszyscy wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska zobowiązani są do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania....

Wnioski dotyczące dożywiania w szkołach w 2019 r.

Więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku informuje rodziców zainteresowanych pomocą w formie posiłku dla dzieci w szkołach i przedszkolu o konieczności złożenia wniosku. Wnioski należy składać w GOPS w Turku w pokoju nr 6 w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku. Z...

Komunikat - uruchomienie systemów alarmowych

Więcej

K O M U N I K A T WÓJTA GMINY TUREK Wójt Gminy Turek informuje,żew związku ze zbliżającą się 100 rocznicą wybuchuPowstaniaWielkopolskiego,w dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 1640 na terenie gminy zostaną uruchomione syreny alarmowe dźwiękiem ciągłym trwającym 1 minutę....

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Więcej

GKI-GM.6840.1.2018 Turek, dnia 13 listopada 2018 r. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU przeprowadzonego w dniu 12 listopada 2018 r. ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż...

Podziękowania Prezesa KRUS

Więcej

Informacja KRUS - dotyczy ubezpieczenia następstw...

Więcej

Informacja KRUS jak: „Bezpiecznie pozyskać drewno na...

Więcej

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Placówka Terenowa w Turku informuje jak: „Bezpiecznie pozyskać drewno na potrzeby gospodarstwa rolnego” W gospodarstwie rolnym drewno wykorzystywane jest do wielu celów, m.in. ogrzewania...

Ogłoszenie Wójta Gminy Turek o przetargu ustnym...

Więcej

Komunikat dotyczący uprawy konopii przemysłowej

Więcej

Stypendium dla uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum

Więcej

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego przez uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum w Słodkowie, będących w trudnej sytuacji materialnej, pochodzących z rodzin dotkniętych problemami społecznymi, osiągających...