Komunikaty i ogłoszenia

Informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - w...

Więcej

W Wielkopolsce ZUS wypłaca już 13. emerytury Majowe świadczenia, które otrzymają emeryci i renciści, będą wyższe. Wszystko za sprawą jednorazowego świadczenia pieniężnego, czyli tzw. 13. emerytury. Cztery wielkopolskie oddziały wypłacą przeszło 700 tysięcy takich świadczeń. Wraz...

Światowy Dzień Zdrowia

Więcej

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia w 2019 r. jest powszechna opieka medyczna. Miliony ludzi wciąż nie mają do niej dostępu albo muszą wybierać...

Ocena obszarowa jakości wody w zakresie zaopatrzenia w wodę do...

Więcej

Informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych -...

Więcej

Do wielkopolskich placówek ZUS, od 1 marca, wpłynęło ponad trzy tysiące wniosków o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, zwanego potocznie „Mama 4+”. Wszystkie wnioski złożyły kobiety. Od 1 marca 2019 r. ruszył program Mama 4+....

Informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych -...

Więcej

Ponad 1,6 mln płatników ma nadpłaty na swoich kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Aktywni przedsiębiorcy mogą pomniejszyć swoje kolejne płatności do ZUS, natomiast ci nieaktywni, mają 5 lat na wystąpienie o zwrot nadpłaconych składek. Warto sprawdzić, czy po zamknięciu...

Informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - "Czas na...

Więcej

Od 1 marca wzrosną emerytury i renty. Jak co roku świadczenia objęte zostaną waloryzacją. W tym roku będzie to waloryzacja kwotowo – procentowa. Wzrosną także najniższe emerytury i renty. Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu wysokości świadczenia przez wskaźnik...

XVII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo...

Więcej

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XVII edycję Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii gospodarstwa indywidualne organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,...

Lokalna Strategia Rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR)...

Więcej

Lokalna Strategia Rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR) Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. pobierz

Informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Więcej

Emerycie/Rencisto czas na coroczne rozliczenia z ZUS Dorabiałeś w ubiegłym roku do emerytury lub renty? Masz jeszcze kilka dni na poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach. Emeryci i renciści, którzy w 2018 r. pracowali zawodowo, powinni do...

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU TURECKIEGO

Więcej

Na terenie Powiatu Tureckiego w 2019 roku funkcjonują 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. PUNKT NR 1 – PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w...