Komunikaty i ogłoszenia

Informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych -...

Więcej

Ponad 1,6 mln płatników ma nadpłaty na swoich kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Aktywni przedsiębiorcy mogą pomniejszyć swoje kolejne płatności do ZUS, natomiast ci nieaktywni, mają 5 lat na wystąpienie o zwrot nadpłaconych składek. Warto sprawdzić, czy po zamknięciu...

Informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - "Czas na...

Więcej

Od 1 marca wzrosną emerytury i renty. Jak co roku świadczenia objęte zostaną waloryzacją. W tym roku będzie to waloryzacja kwotowo – procentowa. Wzrosną także najniższe emerytury i renty. Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu wysokości świadczenia przez wskaźnik...

XVII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo...

Więcej

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XVII edycję Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii gospodarstwa indywidualne organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,...

Lokalna Strategia Rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR)...

Więcej

Lokalna Strategia Rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR) Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. pobierz

Informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Więcej

Emerycie/Rencisto czas na coroczne rozliczenia z ZUS Dorabiałeś w ubiegłym roku do emerytury lub renty? Masz jeszcze kilka dni na poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach. Emeryci i renciści, którzy w 2018 r. pracowali zawodowo, powinni do...

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU TURECKIEGO

Więcej

Na terenie Powiatu Tureckiego w 2019 roku funkcjonują 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. PUNKT NR 1 – PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w...

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

Więcej

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje trzy tury warsztatów pt. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska”, które odbędą się w dniu 19 lutego, 20 lutego i 26 lutego 2019 r. w...

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 5 lutego...

Więcej

Informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Nie tylko...

Więcej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z funduszu ubezpieczeń społecznych. Co roku, w drugiej połowie stycznia, ZUS rozpoczyna akcję PIT. Właśnie rozpoczęła się tegoroczna...

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 22 stycznia...

Więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 22 stycznia 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, że...