Komunikaty i ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Więcej

GKI-GM.6840.1.2018 Turek, dnia 13 listopada 2018 r. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU przeprowadzonego w dniu 12 listopada 2018 r. ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż...

Podziękowania Prezesa KRUS

Więcej

Informacja KRUS - dotyczy ubezpieczenia następstw...

Więcej

Informacja KRUS jak: „Bezpiecznie pozyskać drewno na...

Więcej

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Placówka Terenowa w Turku informuje jak: „Bezpiecznie pozyskać drewno na potrzeby gospodarstwa rolnego” W gospodarstwie rolnym drewno wykorzystywane jest do wielu celów, m.in. ogrzewania...

Ogłoszenie Wójta Gminy Turek o przetargu ustnym...

Więcej

Komunikat dotyczący uprawy konopii przemysłowej

Więcej

Stypendium dla uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum

Więcej

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium Funduszu Stypendialnego Towarzystwa Samorządowego przez uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum w Słodkowie, będących w trudnej sytuacji materialnej, pochodzących z rodzin dotkniętych problemami społecznymi, osiągających...

Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o...

Więcej

Wykaz o przeznaczeniu działek do zbycia w trybie przetargu...

Więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Więcej