Komunikaty i ogłoszenia

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 15/2020


Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.
ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym
w następującym zakresie tematycznym:


Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 

Pliki do pobrania