Komunikaty i ogłoszenia

Dotacje celowe na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/130/20 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania Wójt Gminy Turek podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości złożenia wniosku o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać w terminie od 09 kwietnia 2020 r. do 09 maja 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Turek (Centrum Informacji i Obsługi) ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek. (Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1).

Wnioski złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do siedziby Urzędu Gminy Turek.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Maryną Kozerenko tel. (63) 279 40 82.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Do pobrania:

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie w roku 2020 dotacji z budżetu gminy spółce wodnej.pdf