Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Poznaniu

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w listopadzie br. na terenie Gminy Turek, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą „ Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych ” oraz „ Badanie sadów wg gatunków i odmian ”.

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie:

http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-listopad-2017,107,1.html 

oraz

http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/

 

wersja do druku

Pliki do pobrania