Bitwa na gwarę

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Galewie, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” oraz Stowarzyszenia „Kali-NoVa” i „Szadowiacy” zapraszają do udziału w konkursie  „Z gwarą za pan brat”. Patronat honorowy objęli:Stanisław Kalemba – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Andrzej Grzyb – Poseł do Parlamentu Europejskiego i Czesław Cieślak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Konkurs odbędzie się 16 marca w Szkole Podstawowej w Galewie. Uczestnicy zaprezentują przygotowane przez siebie dowolne teksty lub piosenki w gwarze wschodniej Wielkopolski (regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej szkoły: www.spgalew.brudzew.pl).

Celem konkursu jest umożliwienie mieszkańcom, posługującym się w domach rodzinnych gwarą, prezentacji mowy swych przodków, kultywowanie odrębności regionalnej, wspieranie talentów oraz integracja międzypokoleniowa.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół  podstawowych,  gimnazjów i szkół średnich oraz dorosłych mieszkańców  powiatu tureckiego.

Uczestnicy swoje umiejętności będą mogli zaprezentować indywidualnie lub grupowo, w formie dialogu lub monologu, prezentowane mogą być teksty poetyckie lub prozatorskie, własne bądź zaczerpnięte z literatury, w formie mówionej lub śpiewanej.  Czas trwania prezentacji ustalono do 10 minut.

Komisja konkursowa szczególną uwagę zwróci na: znajomość gwary, poprawną dykcję, sposób interpretacji (pomysłowość, inwencję, strój) oraz ogólny wyraz artystyczny.

Karty uczestnictwa należy zgłaszać  do dnia 2 marca 2013 r. na adres: SP w Galewie, Galew 7, 62-720 Brudzew lub szgalew@tlen.pl

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 63 279 88 26.
Organizatorzy przewidują również minikonkurs dla widzów oraz degustację potraw kuchni wielkopolskiej.

Serdecznie zapraszamy!

wersja do druku