ŚLUBOWANIE I PASOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TURKOWICACH

Każde dziecko rozpoczynając naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej z wielką niecierpliwością czeka na moment, gdy zostanie pasowane na  pełnoprawnego ucznia.

W tym roku szkolnym   uroczysta akademia z okazji Ślubowania i Pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach odbyła się 19 października 2017 r.

Gośćmi tej uroczystości byli: Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia w Urzędzie Gminy Turek p. Gabriela Kolenda, Radni Gminy Turek: p. Wacław Szajrych, p. Andrzej Lotzwik, Dyrektor Szkoły p. Anna Okońska, Przewodniczący Rady Rodziców p. Dariusz Kowalec, pielęgniarka szkolna p. Bożena Brzychcy, rodzice, nauczyciele, dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego oraz starsi uczniowie klas.

Słowa powitania i kilka dobrych rad Pierwszakom udzieliła: starsza koleżanka - prowadząca Małgorzata Kurzaj i Dobra Wróżka Maja Jaśkiewicz.

Pierwszoklasiści  w odświętnych strojach, w granatowych biretach na głowach ładnie się przedstawili recytując fragment wiersza Hanny Łochockiej "My tu przyszliśmy". Pod okiem wychowawczyni p. Bożeny Bronowskiej  przygotowali również na tę uroczystość montaż słowno - muzyczny, w którym przekonali zebranych, że wiedzą kim są, w jakim kraju mieszkają, znają barwy narodowe, wiedzą jak należy zachowywać się w szkole, pokazali również, że są sprawni fizycznie i silni emocjonalnie, aby zmagać się z trudnościami, które napotkają w szkole.

Po części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym Pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom oraz Ojczyźnie - Polsce.

Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły p. Anna Okońska ogromnym ołówkiem dokonała aktu pasowania Pierwszaków na ucznia Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Turkowicach. Następnie Pierwszaki potwierdziły swoje przyrzeczenie, stemplując kciukiem Akt Ślubowania. Dzięki swojej postawie zostały  przyjęte do szkolnego grona gorącymi brawami.

Po ceremonii  pasowania głos zabrała pani dyrektor, która gratulowała i życzyła dzieciom sukcesów w nauce oraz samych radosnych chwil w murach naszej szkoły.  Do życzeń dołączyli się również przybyli goście i rodzice.

Uczniowie otrzymali z tej okazji pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez rodziców. Uwieńczeniem całej uroczystości  były  pamiątkowe zdjęcia i wspólny poczęstunek.

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły!

Źródło: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turkowicach

wersja do druku

Dodatkowe zdjęcia