ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KACZKACH ŚREDNICH

Jak co roku w październiku nadszedł czas aby włączyć najmłodszych w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Kaczkach Średnich.

18 października br., na uroczystości pasowania, dzieci z klasy pierwszej przedstawiły program artystyczny „Ślubujemy”, przygotowany wspólnie z wychowawczynią p. Jolantą Jafra. Do pierwszaków z wierszami i dobrymi radami dołączyli starsi koledzy i koleżanki.

Uczniowie zaprezentowali się rodzicom, nauczycielom, starszym kolegom i zaproszonym gościom. W tej uroczystej chwili wspierali ich: p. Eugeniusz Jakubowski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego Rady Gminy Turek, ks. proboszcz Parafi Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Kaczkach Średnich - Paweł Zalewski.

Pierwszoklasiści, ubrani w tradycyjne uczniowskie birety i togi z dumą złożyły ślubowanie na sztandar szkoły. Przyrzekli, że pilnie i rzetelnie wypełniać będą obowiązki ucznia, strzec honoru szkoły, swą postawą i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom oraz wszystkim należącym do braci uczniowskiej. Każdy pierwszak został przez p. dyrektor Agnieszkę Augustyniak pasowany na ucznia  szkoły, złożył odcisk paluszka na dyplomie pasowania.

Po części oficjalnej były życzenia od rodziców, zaproszonych gości i starszaków. Na milusińskich czekały również niespodzianki od rodziców. Już jako uczniowie wspólnie świętowali w klasie, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Rodzice mogą być dumni z tak wspaniałych pierwszaków.

 

Źródlo: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Kaczkach Średnich

wersja do druku

Dodatkowe zdjęcia