Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Chlebowie imienia Józefa Mehoffera oraz jubileusz 90 – lecia istnienia szkoły

Dnia 16 czerwca  Szkoła Podstawowa w Chlebowie otrzymała imię   Józefa Mehoffera. Uroczystość nadania imienia połączona została z obchodami  90 – lecia istnienia placówki.

Tak długo oczekiwana  przez społeczność szkolną uroczystość rozpoczęła się o godz. 1000 mszą  świętą celebrowaną przez proboszcza kościoła Św. Barbary w Turku,  księdza kanonika Mirosława Frankowskiego, podczas której dokonano poświęcenia sztandaru, a Przewodniczący Rady Gminy Turek, pan Ireneusz Kolenda, odczytał uchwałę Rady Gminy nadającą Szkole Podstawowej w Chlebowie imię Józefa Mehoffera. Dary ołtarza złożyli  przedstawiciele społeczności szkolnej i rodziców. Po mszy  wyprowadzono sztandar z kościoła, a zgromadzeni udali się do szkoły.

W oczekiwaniu na dalszy ciąg uroczystości  goście mieli okazję zwiedzić budynek szkoły, gdzie czekały na nich wystawy -  jedna ilustrująca historię szkoły, druga życie i turkowskie dzieło Józefa Mehoffera, a w każdej klasie ekspozycje prac dzieci związanych z postacią Patrona.
O godz. 1200 rozpoczęła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Chlebowie im. Józefa Mehoffera sztandaru i odsłonięcia tablicy pamiątkowej.  Akademię zainaugurowało wprowadzenie pocztów sztandarowych, po czym zebrani  odśpiewali  hymn państwowy. Następnie głos zabrała pani Dyrektor Jolanta Junkiert, która powitała licznie zgromadzonych przyjaciół i  sympatyków szkoły,  zaproszonych gości, m.in.: przedstawicieli władz starostwa, władz gminy, Związku Nauczycielstwa Polskiego, radnych, sołtysów, dyrektorów szkół Gminy Turek,  księdza proboszcza parafii św. Barbary, Dyrektora Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku, emerytowanych i byłych pracowników szkoły, absolwentów, uczniów i  rodziców.

W dalszej części uroczystości kolejny mówca, uczeń Adam Szczeciński, przybliżył zebranym sylwetkę Patrona,  po czym przedstawiciele Rady Rodziców wprowadzili sztandar w towarzystwie pocztów sztandarowych z innych szkół Gminy Turek. Wójt Gminy Turek odczytał Akt Fundacyjny Sztandaru. Do symbolicznego wbicia gwoździa i podpisania Aktu zostali poproszeni fundatorzy sztandaru – pan Karol Mikołajczyk – Wójt Gminy Turek, pani Jolanta Junkiert – przedstawicielka Rady Pedagogicznej, pani Ewa Szczepańska – przedstawicielka Rady Rodziców,  pani Natalia Wachnik – rodzic. Akt Fundacyjny podpisali również pozostali fundatorzy – pan Zbigniew Janicki, pan Andrzej Perliński, pan Roman Ignasiak i pani Ewa Kałużna.

       Nadszedł moment, na który wszyscy zgromadzeni czekali z niecierpliwością – Wójt Gminy Turek przekazał sztandar pani Dyrektor Szkoły, która dokonała jego prezentacji, a następnie przekazała go uczniom, mówiąc: „Drodzy uczniowie. Wręczam Wam ten sztandar szkoły, symbol honoru, godności i najgłębszej więzi z Ojczyzną. Proszę go strzec, a swoją nauką i postawą umacniać autorytet szkoły. Niech ten sztandar zawsze będzie otoczony powszechnym szacunkiem”. Przedstawiciele uczniów złożyli przyrzeczenie, po czym nastąpiło ślubowanie na sztandar przedstawicieli uczniów, nauczycieli i rodziców.

Po ślubowaniu  o  uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poproszono najstarszego emerytowanego nauczyciela, pana Ryszarda Buta. Zerwana z tablicy wstęga została pocięta na części,  jeden jej fragment wklejony do kroniki szkolnej, a pozostałe  wręczono panu Butowi i najstarszej absolwentce, 98 – letniej pani Mariannie Skoniecznej.

Następnie głos zabrała pani Dyrektor, która przybliżyła zebranym historię szkoły, podziękowała w imieniu całej społeczności szkolnej za ufundowanie szkole sztandaru oraz przybyłym gościom za uświetnienie tej historycznej uroczystości swoją obecnością.  Ponadto podziękowała nauczycielom i uczniom za włożony wysiłek w przygotowanie uroczystości oraz sponsorom za wszelką pomoc i wsparcie finansowe, dzięki któremu uroczystość ta mogła się odbyć w tak wspaniałej atmosferze.
W swoich przemówieniach przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych, ZNP oraz rodziców składali na ręce pani Dyrektor gratulacje, którym towarzyszyło wzruszenie i  radość, podkreślając, iż uroczystość nadania imienia i sztandaru to znak tożsamości szkoły i symbolu idei, którym ona służy. Każdy z mówców przekazał na ręce pani Dyrektor cenny upominek dla szkoły.
    
       Po części oficjalnej uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu najmłodszych członków społeczności uczniowskiej, których taniec wywarł wielkie wrażenie na widzach. Następnie opowieścią o pchle Szachrajce,  gości zabawiał siedzący na ławeczce sam mistrz Mehoffer, wprowadzając wszystkich  w klimat lat dwudziestych ubiegłego stulecia. 
Prowadząca uroczystość zaprosiła gości do ponownego zwiedzania szkoły, obejrzenia przygotowanych ekspozycji oraz złożenia pamiątkowych wpisów w kronice szkolnej.
Zwieńczeniem uroczystości był poczęstunek, a wieczorem bal absolwenta, który trwał niemalże do białego rana.

       Uroczystość przebiegła w miłej i wzniosłej atmosferze, pozostawiając niezatarte wspomnienia i mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Z pewnością na zawsze  pozostanie w  sercach jej uczestników. Dzień 16 czerwca 2012 roku okazał się wyjątkowo pięknym i słonecznym dniem. Miejmy nadzieję, że  będzie to dobry znak na świetlaną przyszłość i rozwój Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie.

wersja do druku

Dodatkowe zdjęcia