Informacje o gminie

Charakterystyka gminy

Więcej

Gmina Turek stanowi odrębnąjednostkę samorządowąw powiecie tureckim. Tereny gminy rozciągają się wokół miasta Turek . Siedzibą władz gminy jest miasto Turek. Obszar...