Wnioski do pobrania (jak załatwić sprawę)

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Więcej

Kolektory słoneczne/pompy ciepła - wniosek na dotację z budżetu Gminy

Więcej

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie...

Więcej

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

Więcej

Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)

Więcej

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

Więcej

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Więcej

Podstawa prawna: art. 47 a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zmianami) Opłaty: Brak opłat...

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Więcej

1. PODSTAWA PRAWNA art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), rozporządzenie Rady Ministrów z...

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Więcej

Planowanie Przestrzenne pokój nr 32 1. Aby otrzymać warunki zabudowy (niezbędne przy ubieganiu się w Starostwie Powiatowymo pozwolenie na budowę) należy złożyć: -...