Gospodarka odpadami komunalnymi

Wykaz firm odbierających zużyte opony z działalności rolniczej

Więcej

11 maja - Dzień bez Śmiecenia

Więcej

W badaniu świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski przeprowadzonym przez TNS Polska na zlecenie Ministerstwa Środowiska w 2014 roku 68% Polaków zadeklarowało, że regularnie segreguje odpady. To wzrost 14 % względem poprzedniego roku. Z pewnością jest to pozytywny...

Adresy punktów odbierających zużyty sprzęt elektryczny i...

Więcej

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) udostępniamy informację o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o...

Informacja: podmiot odbierający odpady komunalne z terenu...

Więcej

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informujemy, iż: z dniem 1 lipca 2013 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Turek jest: Zakład Usług Komunalnych...

Osiągnięte przez Gminę poziomy recyklingu odpadów komunalnych...

Więcej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie...

Więcej

Ulotka informacyjna - zasady segregacji odpadów komunalnych

Więcej

Informacja dla mieszkańców - nowy system gospodarki odpadami...

Więcej

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - lokalizacja i...

Więcej

Utrzymanie czystości i porządku w gminach - nowy system

Więcej

Więcej informacji na temat nowego systemu gospodarowania odpadmi - kliknij na link: http://www.mos.gov.pl/kategoria/4424_utrzymanie_czystosci_i_porzadku_w_gminach/