Gospodarka odpadami komunalnymi

Osiągnięte przez Gminę poziomy recyklingu odpadów komunalnych...

Więcej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie...

Więcej

Ulotka informacyjna - zasady segregacji odpadów komunalnych

Więcej

Informacja dla mieszkańców - nowy system gospodarki odpadami...

Więcej

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - lokalizacja i...

Więcej

Utrzymanie czystości i porządku w gminach - nowy system

Więcej

Więcej informacji na temat nowego systemu gospodarowania odpadmi - kliknij na link: http://www.mos.gov.pl/kategoria/4424_utrzymanie_czystosci_i_porzadku_w_gminach/

Ankieta - nowy system gospodarki odpadami

Więcej

Nowy system gospodarownia odpadami

Więcej

INFORMACJA dot. WYPOWIEDZENIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Więcej

Wójt Gminy Turek, dn. 10 kwietnia 2013 r. TUREK GKI–GI.6232.I.28.2013 SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY TUREK oraz WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ na terenie gminy Turek ! INFORMACJA dot. WYPOWIEDZENIA UMÓW NA ODBIÓR...

Nowy system gospodarki odpadami w Gminie Turek

Więcej