Gospodarka odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXV/196/13 Rady Gminy Turek z dnia 20 maja 2013 r....

Więcej

Uchwała Nr XXXV/196/13 Rady Gminy Turek z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i...

Zasady segergacji odpadów komunalnych

Więcej