Sesje Rady Gminy Turek

XXV Sesja Rady Gminy Turek

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zawiadamiam, że w dniu

29 września 2020 r. (tj. wtorek) o godz. 16:00, w Urzędzie Gminy Turek,

odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Turek.

3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Turek.

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Turek za 2019 rok.

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek za I półrocze 2020 roku.

9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Albertów;

b) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żuki;

c) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A.;

d) w sprawie zmiany w budżecie na rok 2020.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.

12. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

wersja do druku