Turek Gmina - serwis informacyjny Urzędu Gminy w TurkuTurek Gmina - serwis informacyjny Urzędu Gminy w Turku
ul. Ogrodowa 4
tel.: 63 279 40 60
e-mail: ug@gmina.turek.pl

Komputery dla szkół

Gmina Turek otrzymała 70.000 zł na zakup sprzętu komputerowego ułatwiającego realizację zdalnego nauczania.

W dniu 25 maja br. Gmina Turek podpisała umowę o powierzenie grantu nr 2789/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w Gminie Turek”. W ramach tego działania zakupiono 26 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office 2019 EDU, które zostaną przekazane do wszystkich gminnych szkół. W środę 17 czerwca komputery zostały przekazane dyrektorom naszych szkół, którzy będą je przekazywać uczniom na zasadzie wypożyczenia. 


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.gmina.turek.pl
© Turek Gmina - serwis informacyjny Urzędu Gminy w Turku / Oficjalna Witryna Urzędu Gminy Turek na której codziennie znajdziesz aktualności z życia gminy i jej mieszkańców. Zapoznaj się z położeniem gminy Turek, jej walorami oraz informacjami statystycznymi.