Szkolnictwo

Szkoła Podstawowa w Kaczkach Średnich

1 września 1972 roku odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do użytku Szkoły Podstawowej w Kaczkach Średnich. W tym dniu p. Zygmunt Ława objął stanowisko dyrektora szkoły. Po raz pierwszy spotkali się we wspólnej szkole uczniowie niepełnej SP w Kaczkach Średnich i ośmioklasowej SP w Gąsinie. Liczba uczniów wynosiła 129. Pracę w szkole podjęły p.Stanisława Ława, p.Stanisława Kot, p.Irena Maciaszek, p.Agata Majcherek, p.Halina Michalak, p.Elżbieta Marciniak. We wrześniu 1985 roku uroczyście pożegnano i podziękowano za wieloletnią pracę dyrektorowi p.Zygmuntowi Ławie. Powitano nowego dyrektora szkoły – p.Teresę Połatyńską, która ten obowiązek pełniła do roku 1990. Kolejnym dyrektorem placówki została p.Agata Majcherek i pełniła tę funkcję do września 1996 roku. 1 września 1996 roku dyrektorem została p. Ewa Krauze.

16 maja 2003 roku patronem szkoły został papież Jan Paweł II. W tym dniu nastąpiło poświęcenie sztandaru oraz odsłonięcie obelisku przed budynkiem szkoły.  Przez 35 lat w murach tej szkoły wiedzę zdobywało ok. 1000 uczniów. Nasi wychowankowie zawsze brali aktywny udział w życiu swojej szkoły, sławli ją w wielu miejscach zajmując czołowe lokaty w konkursach i olimpiadach.

Dyrektor: Anita Jesiołowska-Rygas

źródło: Szkoła Podstawowa  w Kaczkach Średnich

Dane teleadresowe: 

KACZKI ŚREDNIE 63
62-700 TUREK
woj. wielkopolskie

tel. (063) 289-97-14

email: spkaczki@wp.pl

www.spkaczki.edu.pl
 

wersja do druku
Szkoła Podstawowa w ŻukachSzkoła Podstawowa w Chlebowie