Statystyki

Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców
  Razem Mężczyźni Kobiety
Albertów 209 109 100
Budy Słodkowskie 303 158 145
Chlebów 386 195 191
Cisew 1221 628 593
Dzierżązna 148 78 70
Grabieniec 673 327 346
Kaczki Średnie 392 190 202
Kalinowa 372 198 174
Korytków 347 172 175
Kowale Księże 414 226 188
Obrębizna 306 161 145
Obrzebin 1058 508 550
Pęcherzew 181 82 99
Słodków 535 261 274
Słodków-Kolonia 994 498 496
Szadów Księży 168 84 84
Szadów Pański 272 135 137
Turkowice 1065 515 550
Warenka 105 53 52
Wietchinin 270 130 140
Wrząca 281 134 147
Żuki 698 335 363
RAZEM 10398 5177 5221

 

Liczba mieszkańców Gminy Turek na... Liczba mieszkańców Gminy Turek na...