Inwestycje realizowane w Gminie Turek

Inwestycje zrealizowane w 2011 roku

 

W 2011 roku na inwestycje wydano ponad 3,5 mln zł.

Prawie 2 mln zł przeznaczono na budowę dwóch kompleksów boisk sportowych Orlik 2012 w Słodkowie oraz Cisewie. Należy podkreślić, że te dwa Orliki kosztowały Gminę jedynie 384 tys. zł, a pozostałą kwotę 1,53 mln pozyskano w formie dotacji.

W tym samym roku pobudowano również trzy place zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”. Na place przy szkołach podstawowych w Słodkowie, Chlebowie oraz Turkowicach wydano prawie 480 tys. zł, z czego prawie 240 tys. zł pozyskano z MEN.

Budowa drogi w miejscowości Turkowice, wykonanie 3,8 km linii wodociągów oraz dokończenie garaży w OSP Wietchinin oraz Kowale Księże, uzupełniają listę najważniejszych inwestycji zrealizowanych w 2011 roku.

W 2011 roku realizowano budowę hali sportowej, a także przygotowano dokumentację projektowo-techniczną pod zadania realizowane w latach następnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, budowa świetlic oraz boisk wiejskich, budowa kanalizacji).

wersja do druku

Pliki do pobrania

Galeria

Inwestycje zrealizowane w 2012 rokuZestawienie wykonanych przydomowych...